Články v miestnej tlači

 

O akciách uskutočňovaných v rámci projektu Good health is above wealth sú informovaní  obyvatelia mesta  v miestnych novinách Michalovčan.

Tento dvojtýždenník pre občanov Michaloviec vychádza každý druhý piatok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michalovčan