Návšteva partnerov

A je tu záver!

 

Gymnázium na Ulici Ľ. Štúra vstupuje v týchto dňoch do záverečnej fázy dvojročného projektu Comenius Good Health is above Wealth (Zdravie je nad všetko bohatstvo). Projekt, ktorého cieľom bolo propagovať zdravý životný štýl, poukázať na potrebu ochrany životného prostredia a výmena pohľadov a názorov na inú kultúru a akceptácia inakosti, prispel nielen k zamysleniu sa nad dôležitými témami nášho života, ale i k ochote aktívne sa zúčastniť na jednotlivých podujatiach a prispieť k ich živému priebehu.  Dôležitým prvkom bol i fakt, že sme kládli dôraz na to, aby bola i michalovská komunita informovaná o podujatí, a to prostredníctvom miestnej televízie Mistrál a celoštátnej televízie Joj.

Našimi partnermi boli: Gimnazjum nr2 im. ks Zygfryda Berezeckiego Chelm v Poľsku a Zara Anadolu Lisesi Zara Sivas v Turecku. V dňoch 6. – 12.apríla 2014 bola celá škola na nohách.  Multilaterálna partnerská návšteva urobila rozruch v každej triede. Partneri mali možnosť vidieť naše mesto, rôznorodosť našich kostolov a náboženstiev, navštívili Ochtinskú aragonitovú jaskyňu, zámok v Betliari, mesto Košice, krásne Morské oko, boli si zaplávať v našej miestnej plavárni i utužiť si zdravie v saune. Športový deň školy rozhýbal našich i partnerských študentov – zaskákali si na trampolíne,  zacvičili zumbu, jógu, zahrali si futbal, basketbal, vnikli do tajov bojových umení MMA, taiba. Členovia súborov Zemplín a Jurošík ukázali našim návštevníkom, ako sa potešiť tancom. Študenti predviedli divadelné scénky na tému životné prostredie a zdravý životný štýl v rámci súťaže divadelných hier. Naši žiaci dokonca získali 1. miesto. Ďalším zaujímavým podujatím bola súťaž o najlepší produkt z recyklovateľných materiálov a ich výstavka na jednotlivých podlažiach školy. Z prostriedkov grantu sa nám podarilo zakúpiť koše na separáciu odpadu i pomôcky potrebné pri výuke biológie.

Ďakujeme i miestnemu múzeu za cenné materiály o našom kraji a srdečné privítanie u pána primátora PhDr. V. Záhorčáka. Veríme, že úspech tohto projektu bude mať pokračovanie v našich snahách o krajšie životné prostredie a pozitívne ovplyvní potrebu zmeny nášho nie veľmi zdravého životného štýlu.

 

Mgr. I. Biačková, koordinátorka projektu

 

Prezentácia

Fotogaléria