Návšteva v Turecku

Súčasťou programu Comenius sú aj mobility - partnerské návštevy. V rámci nášho projektu „Good health is above wealth“ uskutočňujeme dve návštevy, a to do Turecka a do Poľska.

V dňoch 5. - 11. novembra 2012 sme zavítali do ázijskej časti Turecka, do mesta Zara, patriaceho do regiónu Sivas. Po dlhej ceste z letiska vo Viedni a prestupe v Istanbule sme dorazili do mesta Kayseri, kde nás už čakali učitelia z partnerskej školy, ktorí nás zaviezli do mesta Zara. Naši žiaci M. Štefančík, Z. Harbuľáková a B. Janusová boli ubytovaní v rodinách svojich rovesníkov. Získali nezabudnuteľné skúsenosti o živote v tamojšej, pre nás neznámej oblasti. Spolu s našimi učiteľmi Mgr. A. Osifovou, RNDr. Ľ. Bertičovou a Mgr. I. Biačkovou obdivovali pôvaby kopcov nad mestom, oboznámili sa s históriou Turecka, školským systémom, navštívili novopostavenú školu, zrekonštruovanú nemocnicu, stretli sa so zástupcami mesta, pochutili si na tureckých jedlách, neobišli ani miestne obchody, známe svojimi sladkými špecialitami. Keďže cieľom projektu je ochrana zdravia a propagácia zdravého životného štýlu, vybrali sme sa i do oddychového parku v meste Sivas. Ide o rozsiahly, novopostavený komplex oddychových zón vhodný pre všetkých, bez rozdielu veku.

Na záver nášho pobytu pripravili pre nás partneri rozlúčkový večer s národnými tancami, jedlami, príjemnou atmosférou. Týmto pobytom sme získali nielen cenné skúsenosti, ale aj nových priateľov v ďalekom svete.

 

Mgr. Ivana Biačková

Fotogaléria