Zdravie nadovšetko

Po úspešnom projekte Zelená Európa, ktorý sme realizovali v rokoch 2005 - 2008, sme sa zapojili do medzinárodného projektu Good health is above wealth (Zdravie je nad všetko bohatstvo). Našimi partnermi sú dve školy: Gimnazjum nr2 im. ks Zygfryda Berezeckiego Chelm v Poľsku a Zara Anadolu Lisesi Sivas v Turecku.

Cieľom tohto projektu je propagovať zdravý životný štýl spolu s ekologickou výchovou medzi mladými ľuďmi. Chceli by sme upozorniť študentov na nebezpečenstvo vyplývajúce zo zlých životných návykov, ako je fajčenie, pitie alkoholu, nezdravá strava a nedostatok športu. Zároveň chceme poukázať na potrebu starostlivosti o životné prostredie (dôležitosť úspory energie a vody, nachádzanie a uplatňovanie rôznych spôsobov riešenia problémov znečisťovania).

Svetový deň výživy odštartoval oficiálne začatie tohto projektu. Vyučujúci našej školy v spolupráci s odborníkmi na zdravú výživu, ľudový tanec (cvičiteľ Miroslav Kisty), zumbu (cvičiteľ Ján Bumbák) a taiboo (cvičiteľka Monika Nazadová) pripravili dopoludnie plné športu a pohybu pod názvom Žime zdravo a hýbme sa. Chlapci si zahrali futbal, úspech slávil petang, nevídaným náradím na školách – trampolínami (cvičiteľka Miroslava Perduľáková) - sme rozhýbali naše dievčatá. Telocvičňa sa chvela zumbou, jedáleň sa zaplnila tanečníkmi ľudového tanca, ktorý vystriedal bojové taiboo. Prednáška o posilňovaní (prednášajúci Marek Topoľančin) zaujala chlapcov, ktorí by si chceli vyrysovať svoje telo. Študenti končiacich tried sa zhostili sadenia stromčekov.

Na žiakov nižšieho stupňa osemročného gymnázia čakalo podujatie Zdravá duša. Počúvanie relaxačnej hudby, vyfarbovanie mandál, maľovanie ovocia a zeleniny na tvár, tvorba básní a ornamentov s motívom ovocia a zeleniny boli nielen príjemným spestrením, ale i užitočným strávením školského dňa. Na rad prišla i ochutnávka zdravých nátierok a prezentácia o zdravom životnom štýle.

Veríme, že skúsenosti a poznatky získané tento deň ovplyvnia každodenné správanie sa žiakov vo vzťahu k svojmu zdraviu a životnému prostrediu.

životnému prostrediu.